Регистрация

Искате да регистрирате нов български обект в рамките на БГ Каталог?

Ето как можете да го направите!

1. Създайте свой уникален профил:

Ползвайте тази връзка: http://bgcatalogue.novabulgaria.eu/?geodir_signup=true&page1=sign_up

Попълнете e-mail адрес, а след това и Вашето име в секцията, посочена по-долу (паролата за достъп ще я получите на посочения от Вас e-mail адрес):

 

1

ГОТОВО! Вашият профил е регистриран, а паролата ще я получите на Вашия e-mail.

2. Управлявайте своя профил – списъци с любими обекти, предлагане на нови обекти, редактиране на вече създадени от Вас профили:

2

Ако искате да създадете профил на нов обект в рамките на БГ Каталог, можете да ползвате ето тази връзка (достъпна е само след предварителна регистрация): http://bgcatalogue.novabulgaria.eu/add-listing/?listing_type=gd_place